Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

Wij doen ons uiterste best u en uw hond naar beste kunnen te helpen. Alhoewel we honden zeer goed en vrijwel direct met onze producten en kennis,  zo goed als altijd zien opknappen en resultaten duidelijk zijn, kunnen en mogen we geen garanties geven en zijn we altijd afhankelijk van de medewerking en samenwerking met de hondeneigenaar. 

Honden reageren altijd op stemmingen en energie uit de directe leefomgeving, zijn een spiegel van de hondeneigenaar en hoe er met hem omgegaan wordt. Daarin kunnen we adviseren, maar zijn er niet verantwoordelijk voor wat buiten de begeleiding om met de hond gebeurd. 

* Telefonisch spreekuur op dinsdagavond tussen 19 en 20 uur. Per email zijn we altijd bereikbaar. (uitgezonderd vrije dagen en vakanties en feestdagen)

*Door contact op te nemen met ons en producten te kopen die we aanbieden bent u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

Verantwoordelijkheid

U blijft zelf altijd verantwoordelijjk voor de keuzes die u maakt, adviezen die u wel of niet opvolgt, supplementen die u geeft of niet geeft, een dierenarts inschakelt of niet. 
Is de hond onder onze behandeling? Dan waarderen TIJDIG overleg over uw hond en over het welzijn, de gezondheid bij vragen en ook wanneer u een dierenarts overweegt te raadplegen.  Dit geld vooral wanneer u euthansie voor uw hond overweegt. Zo kunnen wij in het belang van u en uw hond met u meedenken en een mogelijke lopende behandeling eerst ook met respect voor de hond afronden. 

* Annuleren is mogelijk tot 48 uur vooraf. Dat is kosteloos. Wanneer u korter dan 48 uur of niet annuleert, blijft u de overeengekomen kosten aan ons verschuldigt. Afspraken verplaatsen idem

* Bij een eventueel vervroegde eenzijdige beëindiging van een mogelijke overeenkomst zijn wij gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.

* Spoedconsult (direkt of dezelfde dag): - kan niet geannuleerd worden

* Annuleren workshop is mogelijk schriftelijk uiterlijk tot 14 dagen voor de datum. Annuleringskosten zijn € 10,- Daarna is annuleren niet mogelijk wel is het mogelijk om een andere deelnemer in overleg te laten meedoen. Bij onvoldoende deelnemers, overmacht of ziekte hebben wij het recht de workshop tot op de dag zelf, te annuleren cq te verplaatsen of betaling wordt geretourneerd. 

* aan prijzen en informatie genoemd op de website, kunnen geen rechten worden ontleend.

* Lidmaatschap:  jaarlidmaatschap kan worden opgezegd na 6 maanden met 3 maanden opzegtermijn. Het is niet mogelijk het tussentijds te wijzigen. 

prijswijzigingen voorbehouden.


RESPECT WAARDEN EN  NORMEN EN OMGANGSVORMEN. 

VEILIGHEID EN VERTROUWEN STAAN BIJ ONS VOOROP. 

Wij behouden ons het recht voor aanmeldingen en klanten, cursisten te weigeren, coaching per direkt te beeindigen zonder teruggave van verschuldigde betaling,  wanneer het algehele, lichamelijk, emotionele welzijn van de hond in gevaar is. En/of onze waarden en normen, reputatie en omgangsvormen geschonden worden. Doxing, (intimidatie) wat tegenwoordig strafbaar is.  Er  respect ontbreekt. Ook bij grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, (verbale) agressie en intimidatie, onfatsoenlijke communicatie (ook per app en email) ,  met regelmaat niet nakomen van afspraken. Bij aanhoudende grensoverschrijdend en intimiderend verbaal of non verbaal gedrag - ook online , via sociaal media kanelen- wordt melding cq aangifte bij de politie gedaan. Kosten zijn voor rekening overtreder. Woorden kunnen veel schade aanrichten en worden ook niet altijd goed begrepen. Dat is geen onwil maar communicatie. 


Privacy beleid. 

Wij respecteren uw privacy en die van uw hond en foto's en andere in vertrouwen gedeelde informatie blijft veilig in het kader van de AVG/ Derden hebben er geen toegang toe en zullen, zonder uw schriftelijke toestemming,  nooit op social media gedeeld worden in welke vorm dan ook. Alle informatie dient alleen het doel om u en uw hond zo goed mogelijk te helpen. Alle informatie en foto's worden niet bewaard en verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. U krijgt hiervan bericht. Ook verwijderen wij alles op uw verzoek. Ons is er alles aan gelegen dat zowel u als de hond zich bij ons in alle opzichten veilig voelen. Ook energetisch.

Disclaimer: Wij kunnen geen garanties geven, en niets anders beloven dan dat wij voor honden vanuit oprechte betrokkenheid ons uiterste best doen met alles wat we kunnen en aan kennis hebben. Hoe het uitpakt is altijd afhankelijk van de totale omstandigheden waarin de hond leeft en de keuzes die u maakt.  Daar heeft alleen u invloed op. We helpen daarbij waar wij kunnen. Er is geen geld terug garantie wanneer bepaald verwacht resultaat uitblijft of er iets in het leven gebeurd waardoor de hond een terugval lijkt te hebben.

Wij zijn, net als u ook  maar mens en kunnen onmogelijk alle mensen tevreden stellen, en ook niet altijd misverstanden voorkomen. Ook al doen wij ons uiterste oprechte best. Wij vragen ook uw begrip voor ons. 

Wanneer u onverhoopt niet tevreden of teleurgesteld bent, wat uiteraard mogelijk is, verzoeken wij u met ons contact op te nemen en het met respect bespreekbaar te maken. Dat wordt altijd zeer gewaardeerd.

* Aan onze teksten, statements, afbeeldingen, logo, uitspraken en prijzen op onze website, kunnen geen rechten aan ontleend worden.  Deze zijn gebaseerd op onze ervaring en alles wat geleerd is in de afgelopen 25 jaar met duizenden honden en mensen.  Deze zijn ons eigendom en enkel bedoeld ter informatie en inspiratie voor de bewuste hondenmens